Godiva

Годива хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдээс хувийн шинжтэй мэдээллийг өөрсдийнх нь зөвшөөрөлтэйгөөр хүлээн авдаг. Бид манай вебсайтад зочилж буй хэрэглэгчдээс мэдээлэл шаарддаггүй болно. Харин манай мэдээллүүдийг үргэлж авч байхаар өөрийн мэдээллийг бүртгүүлэх тохиолдолд бид: нэр, хаяг, утасны дугаар, и-мэйл хаягийн мэдээлэл авдаг.

Таны бидэнд илгээсэн и-мэйл хаяг нь зөвхөн бидний дотоод хэрэгцээнд ашиглагдана. Бид танд цаг үеийн Годиватай холбоотой мэдээлэл илгээх шугамаар и-мэйлээр холбогдох юм.  Годива хувь хүний мэдээллийг чандлан нууцалдаг.